Leikillisyys esi- ja alkuopetuksessa – Miten sytyttää innostus oppimiseen

Miksi leikillisyys on tunnistettu tärkeäksi oppimisessa ja opetuksessa? Entä miten sytyttää innostus oppimiseen esi- ja alkuopetuksessa? Mitä ovat leikillisyyssytykkeet? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdimme artikkelissamme, jonka kirjoitimme Pirkko Sklanderin kanssa pian ilmestyvään Esi- ja alkuopetuksen käsikirjaan. Näemme, että leikillisyys esi- ja alkuopetuksessa pohjautuu ajatukseen hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa innostavia virikkeitä, jotka ohjaavat opettajaa ottamaan huomioon leikkiin, oppimiseen sekä tulevaisuudentaitoihin liittyviä elementtejä opetuksessaan. Kirjoitamme artikkelissamme siitä, kuinka leikillisyydellä on tärkeä sija kasvatuksessa ja opetuksessa. Pohjimmiltaan kyse on laajemmin leikin merkityksen tiedostamisesta ja ymmärtämisestä ihmisen toiminnassa.

Teos ilmestyy 24.8. ja sen ovat toimittaneet Taina Kyrönlampi, Kati Mäkitalo ja Minna Uitto. Kirja on kokonaisuudessaan monipuolinen ja tarjoaa runsaasti vinkkejä ja tehtävämalleja esi- ja alkuopetukseen. Kirjaa voi tilata TÄÄLTÄ

“Esittelimme 2000-luvun alussa leikillisen oppimisen tutkimustamme Krakovassa tieteellisessä ”Play”-konferenssissa. Konferenssiin osallistui lähes sata tutkijaa; meitä suomalaisia leikistä kiinnostuneita tutkijoita oli yhteensä kolme. Nykyään leikkiä käsitteleviä konferensseja järjestetään ympäri maailmaa, vuonna 2019 ensimmäisen kerran myös Afrikassa. Tämä kertoo siitä, että leikkiin ja leikilliseen oppimiseen kiinnitetään enenevässä määrin tutkimuksellista huomiota […] Esiopetuksessa leikki eri muodoissaan on keskeistä, ja vuosiluokkien 1–2 työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus.”
(Siklander & Kangas, 2020, s.223).

Lähde: Siklander, P. & Kangas, M. (2020). Leikillisyys esi- ja alkuopetuksessa: Miten sytyttää innostus oppimiseen. Teoksessa T. Kyrönlampi, Mäkitalo, K. & Uitto, M. (toim.) Esi- ja alkuopetuksen käsikirja. Juva: PS-kustannus, 223 –241.