Publications

Playfulness in learning and interaction #arcticliteracy #playfulness

Here you can find my most important publications and academic activities:

Marjaana Kangas — University of Lapland Research Portal (ulapland.fi)

Google Scholar/ Marjaana Kangas

Some recent articles and books:

 • Ollonen, B. & Kangas, M. (2024). Teachers’ Motivational Scaffolding and Preschoolers’ Motivational Triggers in the Context of Playful Learning of Multiliteracy and Digital Skills. Early Childhood Education Journal.
 • Kangas, M. & Siklander, S. (2023). Editorial: Playfulness, games and playful learning to promote good. Frontiers in Education, 8, 1345428.
 • Pihlaja, P. & Kangas, M. (2023). Varhaiskasvatussuunnitelma osana ohjausjärjestelmää: tieto- ja viestintäteknologian käytön ja digitaalisen osaamisen kontekstointi. Journal of Early Childhood Education Research, 12(2), 1–33.
 • Hurme, T-R., Siklander, S., Kangas, M. & Melasalmi, A. (2023). Pre-service early childhood teachers’ perceptions of their playfulness and inquisitiveness. Frontiers in Education, 8, 1102926.
 • Melasalmi, A., Siklander, S., Kangas, M. & Hurme, T-R. (2023). Agentic playful pre-service teachers: positionings from teacher-initiated playful teacher to community-shared playful teacher. Frontiers in Education, 8, 102901. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1102901
 • Sun, L., Kangas, M., Ruokamo, H. & Siklander, S. (2023). A systematic literature review of teacher scaffolding in game-based learning in primary education. Educational Research Review, 40, 100546.
 • Sun, L., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2023). Game-Based Features in Intelligent Game-Based Learning Environments: A Systematic Literature Review. Interactive learning environments.
 • Ruokamo, H., Kangas, M., Vuojärvi, H., Sun, L., Qvist, P. (2022). AI-Supported Simulation-Based Learning: Learners’ Emotional Experiences and Self-Regulation in Challenging Situations. In H. Niemi, R. Pea & Y. Lu (Eds.). Springer Nature.
 • Sun, L., Ruokamo, H., Kangas, M., & Siklander, P. (2022). Effects of collaborative digital gameplay on students’ three dimensions of engagement in mathematics. International Journal of Game-Based Learning, 12(1).
 • Kangas, M. & Rasi, P. (2021). Phenomenon-Based learning of multiliteracy in a Finnish upper secondary school. Media Practice and Education, 22,4, 342–359. 
 • Ruokamo, H. & Kangas, M. (Eds.) (2020). Media Education at the top. Cambridge Scholar Publishing.
 • Kangas, M., Ratinen, I. & Kyrö-Ämmälä. O. (2020) Seikkailukasvatuksen avulla työelämä tutuksi osana luokanopettajaopintoja. Teoksessa A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (toim.). Työpeda. Työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Grano Oy, 128–132.
 • Siklander, P. & Kangas, M. (2020). Leikillisyys esi- ja alkuopetuksessa: Miten sytyttää innostus oppimiseen. Teoksessa T. Kyrönlampi, Mäkitalo, K. & Uitto, M. (toim.) Esi- ja alkuopetuksen käsikirja. Juva: PS-kustannus.
 • Upola, S., Kangas, M., & Ruokamo, H. (2020). Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(3), 13–30.
 • Rasi, P., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2019). Promoting multiliteracy in the Finnish educational system (pp. 97–111). In M. Paksuniemi & P. Keskitalo (Eds.), Introduction to Finnish educational system. Brill/Sense Publishers.
 • Rasi, P. & Kangas, M. (2019). Monilukutaitoa kehittämässä lukiossa. Teoksessa S. Kari, S. Korva & M. Körkkö (Eds.), DigiGO! Lapin koulujen maakunnallista verkostoa rakentamassa. Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B: Tutkimusraportit ja kokoomateokset 5/2019. Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, 45–55.
 • Rasi, P., Keskitalo, T., Vuojärvi, H., Kangas, M., Ruokamo, H., Siklander, P. (2019) Oppimisympäristöt, tosielämä ja teknologia. Teoksessa P. Gränö, M. Hiltunen & T. Jokela (toim.) Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. Rovaniemi: Lapland University Press, 17–33.
 • Kangas, M., Vuojärvi, H. & Siklander, P. (2018). Hiking in the wilderness: Interplay between teachers’ and students’ agencies in outdoor learning. Education in the North, 25(3), 7–31.
 • Rasi, P. & Kangas, M. (2018) Mediakasvatus osana opettajan työnkuvaa. Teoksessa V. Willman (toim.), Mediakasvatuksen käsikirja. EU: UNIPress, 11-34. 50. Rasi, P. & Kangas, M. (2018). Mediakasvatus osana opettajan työnkuvaa. In V. Willman (Ed.), Mediakasvatuksen käsikirja (pp. 11-34) [Handbook of Media Education]. EU: UNIPress.
 • Nousiainen, T., Kangas, M., Rikala, J. & Vesisenaho, M. (2018). Teacher Competences in Game-Based Pedagogy. Teaching and Teacher Education, 74, 85–97.
 • Kangas, M., Siklander, P., Randolph, J. & Ruokamo, H. (2017). Teachers’ Engagement and Students’ Satisfaction with the Playful Learning Environment. Teaching and Teacher Education, 63, 274–284.