Other scientific papers

Other scientific papers, edited and reviewed books, and conference papers

2012

• Vesterinen, O., Mylläri, J., Kangas, M. & Krokfors, L. (Submitted). Sustaining the innovations of teachers’ professional learning.

• Kangas, M. & Ruokamo, H. (2012). Playful Learning Environment(s). Encyclopedia of the Sciences of Learning, Part 16, 2653-2655.

2011

• Kangas, M., Krokfors, L., Kumpulainen, K. & Lipponen, L. (accepted). Perspectives on Boundary Crossing in an Innovative Playful Learning Environment. Proposal accepted to AERA 2012 Conference, 13th to 17th of April 2012, Vancouver, Canada.

• Kangas, M & Hyvönen, P. (accepted). A Qualitative Playfulness-Based Research Method as a Tool for Crossing Boundaries and Involving Children in Research. Proposal accepted to AERA 2012 Conference, 13th to 17th of April 2012, Vancouver, Canada.

• Kangas, M. (2011). Book review: Willett, Robinson & Marsh (2009). Play, Creativity and Digital Cultures. Thinking Skills and Creativity, 6(3), 192-194.

2008

• Randolph, J. J., & Kangas, M. (2008). A scale for measuring sense of community in online courses: Preliminary psychometric results, predictors of course satisfaction, and predictors of sense of community. In J. Viteli and S. Kaupinmäki (Eds.), Tuovi 6: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit [Proceedings of the Scholars’ Meeting at the Interactive Technology in Education Conference 2008]. Hypermedia Laboratory Net Series 19, (pp. 94–118). Finland: Tampere University Press. Available online: http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7463-7.pdf. [Best paper award.]

2007

• Hyvönen, P., Kangas, M., Kultima, A & Latva, S (2007). Let’s Play! Tutkimuksia leikillisistä oppimisympäristöistä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä raportteja 2. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. (2. korjattu painos)

2006

• Hyvönen, P., Kangas, M., Kultima, A & Latva, S (2006). Let’s Play! Tutkimuksia leikillisistä oppimisympäristöistä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä raportteja 2. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

• Kangas, M., Kultima, A. & Ruokamo, H. (2006). Co-Creative Learning Processes (CCLP) – Children as Game World Creators to the Outdoor Playground Contexts. In J. Multisilta & H. Haaparanta (Eds.) Proceedings of the Workshop on Human Centered Technology HCT06 (pp.14–21). June 11–13, 2006, Pori, Finland, Tampere univesity of Technology, Pori. Publication 6.

2005

• Hyvönen, P., Juujärvi, M., Latva, S. & Ruokamo, H. (2005). Peliin ja leikkiin perustuvia ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä kehittämässä. Teoksessa J. Muttonen (toim.) Missä pedagogiikka? Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa, Aulanko, Hämeenlinna, 20.-22.4.2005. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, 90.

2004

• Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004). Anssi Kelaa hampaankolosta? – tyttöjen ja poikien ideoita leikin ympäristöistä. Teoksessa P. Hyvönen, M. Lehtonen, R. Rajala (toim.) Lapset –seminaarin artikkelijulkaisu. Proceedings of the Lapset Seminar 2004 (56–70). Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 7. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. (Linkki Lapset-seminaarin julkaisuun: http://ktk.ulapland.fi/ISBN951-634-930-7/ISBN951-634-930-7.pdf )