Publications

Refereed Scientific Articles

A1 Journal Articles

 1. Rasi, P., Kangas, M. & Ruokamo, H. (Submitted) Promoting multiliteracy in the Finnish educational system.
 2. Kangas, M., Vuojärvi, H. & Siklander, P. (Accepted). Hiking in the wilderness: Interplay between teachers’ and students’ agencies in outdoor learning. Education in the North.
 3. Nousiainen, T., Kangas, M., Rikala, J. & Vesisenaho, M. (2018). Teacher Competences in Game-Based Pedagogy. Teaching and Teacher Education, 74, 85–97. (JUFO2)
 4. Kangas, M., Hyvönen, P., Randolph, J. & Ruokamo, H. (2017). Teachers’ Engagement and Students’ Satisfaction with the Playful Learning Environment. Teaching and Teacher Education, 63, 274–284. (JUFO2)
 5. Kangas, M., Kopisto, K., Löfman, K., Salo, L. & Krokfors, L. (2017). ”I’ll take care of the flowers!” Researching student agency through initiatives in different learning environments. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17, 1, 82–91. (JUFO1)
 6. Vesterinen, O., Kangas, M., Krokfors, L., Kopisto, K., Salo, L. (2017). Inter-professional pedagogical collaboration between teachers and their out-of-school partners. Journal of Educational Studies, 43, 2, 231–242.
 7. Randolph, J., Kangas, M., Ruokamo, H. Hyvönen, P. (2016). Creative and playful learning on technology-enriched playgrounds: an international investigation. Interactive Learning Environments, 24, 3, 409–422. (Published online 2013)
 8. Kangas, M., Vesterinen, O., Lipponen, L., Kopisto, K., Salo, L. & Krokfors, L. (2014). Students’ Agency in an Out-of-Classroom Setting: Acting Accountably in a Gardening Project. Learning, Culture and Social Interaction, 3(1), 34–42.
 9. Kangas, M. (2010). Finnish children views on the ideal school and learning environment. Learning Environments Research, 13(3), 205–223.
 10. Randolph, J., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2010). Predictors of Dutch and Finnish students’ satisfaction with schooling. Journal of Happiness Studies, 11, 193–204.
 11. Randolph, J., Kangas, M. & Ruokamo, H. (2009). The Preliminary Development of the Children’s Overall Satisfaction with Schooling Scale (COSSS). Child Indicators Research, 2, 79–93.
 12. Kangas, M. (2010). Creative and playful learning: Learning through game co-creation and game play in a playful learning environment. Thinking Skills and Creativity, 5(1), 1–15. (JUFO2)
 13. Hyvönen, P. & Kangas, M. (2007). From bogey mountains to funny houses: Children’s desires for play environment. Australian Journal of Early Childhood, 32 (3), 39–47.

A2 Review Articles, Literature Reviews, Systematic Reviews

 1. Kangas, M., Koskinen, A. & Krokfors, L. (2016). A Qualitative Literature Review of Educational Games in the Classroom: The Teacher’s Pedagogical Activities. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23, 4, 451-470.

A3 Book Sections, Chapters in Research Books

 1. Rasi, P., Keskitalo, T., Vuojärvi, H., Ruokamo, H., Hyvönen, P. & Kangas, M. (Submitted) Oppimisympäristöt, tosielämä ja teknologia. Teoksessa M. Hiltunen, T. Jokela, & P. Granö (toim.) Suhteessa maailmaan. PS-Kustannus.
 2. Rasi, P. Kanas, M. (2018). Mediakasvatus osana opettajan työnkuvaa. Teoksessa V. Willman (toim.). Mediakasvatuksen käsikirja. UNIPress.
 3. Hyvärinen, R., Kangas, M. & Krokfors, L. (2016). Primary schools crossing boundaries: A study on extended learning environments in two Finnish village school contexts. In O. Erstad, K. Kumpulainen, Å. Mäkitalo, K. Schrøder, P. Pruulmann-Vengerfeldt & T. Jóhannsdóttir (Eds.), Learning across contexts in the knowledge society (pp.131-144). SENSE Publishers book series.
 4. Kangas, M., Kopisto, K. & Krokfors, L. (2016). Tulevaisuuden koulussa opitaan kaikkialla, yhdessä ja luovasti – elämää varten. Teoksessa H. Cantell & A. Kallioniemi (toim.). Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan? Juva: PS-Kustannus, 77–94.
 5. Kangas, M., Kopisto, K. & Krokfors, L. (2015). Eheyttäminen ja laajentuvat oppimisympäristöt. Teoksessa H. Cantell (toim.) Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Juva: PS-kustannus, 37–45.
 6. Kangas, M. (2014). Leikillisyyttä peliin – Näkökulmia leikillisyyteen ja leikilliseen oppimiseen. In L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (Eds.). Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino Oy, 73–92.
 7. Kangas, M., Vesterinen, O. & Krokfors, L. (2014). Oppimispelit lapsen maailman, pelitutkimuksen ja osallistavan pedagogiikan risteyskohdassa. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.). Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino Oy, 15–22.
 8. Kopisto, K., Krokfors, L. Kangas, M. & Aumola, P. (2014). Omaa tietä etsimässä – minä ja tulevaisuus pelilaudalla. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.). Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa (93–117). Tampere: Vastapaino Oy.
 9. Koskinen, A., Kangas, M. & Krokfors, L. (2014). Oppimispelien tutkimus pedagogisesta näkökulmasta. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.). Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino Oy, 23–37.
 10. Krokfors, L., Kangas, M. & Hyvärinen, R. (2014). Oppimispelit rajoja ylittävinä ja osallistavina oppimisympäristöinä. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.). Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino Oy, 67–72.
 11. Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto, K. (2014). Pedagogiset mallit peleissä ja peleistä oppimisen tukena. Teoksessa L. Krokfors, M. Kangas & K. Kopisto (toim.). Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino Oy, 208–219.
 12. Lipponen, L., Kumpulainen, K. Krokfors, L., Kangas, M., Salo, L. & Kopisto, K. (2013). Koulu ja avautuvat oppimisympäristöt. Teoksessa E. Vitikka, E. & K. Pyhältö (toim.). Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Opetushallitus, Vuosikerta Oppaat ja käsikirjat 2013:9, 218–234.
 13. Kangas, M. & Ruokamo, H. (2012). Playful Learning Environment(s). In N. M. Seel (Ed.). Encyclopedia of the Sciences of Learning. (Vol. 1 pp. 2653–2655). New York: Springer.
 14. Kangas, M., Kultima, A. & Ruokamo, H. (2011). Children’s Creative Collaboration – A View of Narrativity. In D. Faulkner & E. Coates (Eds). Exploring Children’s Creative Narratives (pp. 63–85). London: Routledge.
 15. Kangas, M. (2011). Miten luovuus, leikillisyys ja teknologia innoittaa oppimista? Teoksessa K. Kumpulainen &  E-L. Kronqvist (toim.) Lapsuuden oppimisympäristöt – Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro Oy, 57–64.
 16. Hyvönen, P. & Kangas, M. (2010). Children as experts in designing a play environment. In E-L. Kronqvist & P. Hyvönen (Eds.). Insights and outlouds: childhood research in the North (pp. 143–170). Acta Universitatis Ouluensis E 107. Oulu: Oulu University Press.

A4 Conference Proceedings

 1. Siklander, P. Kangas, M., Ruhalahti, S., & Korva.S. (2017). Exploring triggers for arousing interest in the online learning. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.) INTED2017 Proceedings (pp. 9081–9089). 11th International Technology, Education and Development Conference, March 6th-8th, 2017 — Valencia, Spain.
 2. Kangas, M., Hyvönen, P. & Latva, S. (2007). Space Treasure outdoor game in the playful learning environment: experiences and assessment. In H. Ruokamo, M. Kangas, M. Lehtonen & K. Kumpulainen (Eds.) Proceedings of the 2nd International NBE 2007 Conference: The Power of Media in Education (pp.181–196). Rovaniemi: University of Lapland Press.
 3. Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2005) Affordances of Playful Environment: A View of Finnish Girls and Boys. Proceedings of ED-MEDIA 2005: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 26-July 2, 2005. Montréal, Canada. CD-ROM. Electronic Version of Papers Presented at ED-MEDIA 2005 Conference, 1563–1572.
 4. Hyvönen, P., Juujärvi, M. & Latva, S. (2005). Tieto- ja viestintätekniikkaa lasten oppimisympäristöön – kokemuksia testikentältä. Teoksessa M. Lehtonen, H. Ruokamo, R. Rajala, H. Jaakkola, J. Multisilta & J. Viteli (toim.) Lapin tietoyhteiskuntaseminaarin julkaisuja [Proceedings of the Lapland Information Society Seminar 2004] Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 9. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 43–53.
 5. Hyvönen, P. Juujärvi, M. Latva, S. & Ruokamo, H. (2005). Peliin ja leikkiin perustuvia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä kehittämässä. Teoksessa J. Muttonen, M. Myllylä & M. Kariluoto (toim.) Missä pedagogiikka? Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa 20 – 22. 4. 2005. Hämeenlinna, 90–91.
 6. Juujärvi, M. & Hyvönen P. (2005). Esikouluikäisten tyttöjen ja poikien kuvauksia toiveiden leikkiympäristöistä. Teoksessa J. Levonen & T. Järvinen & S. Kaupinmäki (toim.) Tampere University Press, Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja [Hypermedia Laboratory Net Series] 8, 165–172.
 7. Juujärvi, M, Kultima, A & Ruokamo, H. (2005) A Narrative View on Children’s Creative and Collaborative Activity. In H. Ruokamo, P. Hyvönen, M. Lehtonen & S. Tella (Eds.) Teaching-Studying-Learning (TSL) Processes and Mobile Technologies – Multi-, Inter-, and Transdisciplinary (MIT) Research Approaches. Proceedings of the 12th International Network-Based Education (NBE) Conference (Former PEG) 2005, September 14-17, Rovaniemi, Finland, 203–213.
 8. Hyvönen, P & Juujärvi, M. (2004) Representations in Playful Learning: Children’s Views of Playful Environments, In L. Cantoni & C. McLoughlin (Eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2004 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. 21.-26.6.2004; Lugano, Switzerland. Association for the advancement of computing in education AACE: Norfolk, 3591-3596.
 9. Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004). Anssi Kelaa hampaankolosta? – tyttöjen ja poikien ideoita leikin ympäristöistä. Teoksessa P. Hyvönen, M. Lehtonen, R. Rajala (toim.) Lapset –seminaarin artikkelijulkaisu. Proceedings of the Lapset Seminar 2004. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 7. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 56–70.
 10. Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004) The Affordances and Representations of Playful Learning Environment. In B. Muchacka, K. Kraszewski & R. vad der Kooij (eds.) Play and Education Spiel und Pädagogik. Abstracts book, 57. 23rd ICCP World Play Conference. Krakow 2004.
 11. Hyvönen, P. & Juujärvi, M. & Latva, S. (2004) Taikinavuori ja kiemuralaava – kasvun mahdollistavat hauskat oppimisympäristöt. Teoksessa H. Turunen (toim.) Parhaat paikalla, toimivia käytäntöjä arkeen, 79. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi 2004, Aulanko. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B. Riihimäki: Riihimäen kirjapaino.
 12. Hyvönen, P., Juujärvi, M. & Latva, S. (2005). Tieto- ja viestintätekniikkaa lasten oppimisympäristöön – kokemuksia testikentältä. Teoksessa M. Lehtonen, H. Ruokamo, R. Rajala, H. Jaakkola, J. Multisilta & J. Viteli (toim.) Lapin tietoyhteiskuntaseminaarin julkaisuja [Proceedings of the Lapland Information Society Seminar 2004] Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 9. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 43–53.
 13. Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004). Anssi Kelaa hampaankolosta? – tyttöjen ja poikien ideoita leikin ympäristöistä. Teoksessa P. Hyvönen, M. Lehtonen, R. Rajala (toim.) Lapset –seminaarin artikkelijulkaisu. Proceedings of the Lapset Seminar 2004. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 7. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 56–70.

B Unrefereed journal article, book sections and conference proceedings

B2 Unrefereed Book Sections

 1. Kangas, M. & Korva, S. (2011). Design-tutkimus tutkijan ja opettajan työkaluna. Teoksessa R. Smeds, L. Krokfors, H. Ruokamo & A. Staffans (toim.) InnoSchool – Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Painotalo Casper Oy, 138–140.
 2. Kangas, M., Korva, S. & Ruokamo, H. (2011). Leikilliset oppimisympäristöt opetuksessa. Teoksessa R. Smeds, L. Krokfors, H. Ruokamo & A. Staffans (toim.) InnoSchool – Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Painotalo Casper Oy, 186–197.
 3. Krokfors, L., Kangas, M., Vitikka, E. & Mylläri, J. (2011). Näkökulmia koulupedagogiikkaan. Teoksessa R. Smeds, L. Krokfors, H. Ruokamo & A. Staffans (toim.) InnoSchool – Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31 (pp. 51–85). Espoo: Painotalo Casper Oy.
 4. Staffans, A., Hyvärinen, R., Kangas, M. Turkko, A. (2011). Koulut oppimisen ympäristöinä. In R. Smeds, L. Krokfors, H. Ruokamo & A. Staffans (Eds.) InnoSchool – Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31 (pp. 107-123). Espoo: Painotalo Casper Oy.

C Monographs

 1. Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto, K. (toim.) (2014). Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino Oy.
 2. Kangas, M. (2010). The school of the future: Theoretical and pedagogical approaches for creative and playful learning environments. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 188. University of Lapland, Faculty of Education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre. HERE!
 3. Hyvönen, P., Kangas, M., Kultima, A. & Latva, S. (2007). Let’s Play! Tutkimuksia leikillisistä oppimisympäristöistä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä raportteja 2. Toinen korjattu painos. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.
 4. Ruokamo, H, Kangas, M., Lehtonen, M. & Kumpulainen, K. (Eds.) (2007).The Power of Media in Education. Proceedings of the 2nd International Network-Based Education Conference, 13–15 June, Rovaniemi, Finland, University of Lapland Publications in Education 17.
 5. Hyvönen, P., Kangas, M., Kultima, A. & Latva, S. (2006). Let’s Play! Tutkimuksia leikillisistä oppimisympäristöistä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä raportteja. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.
 6. Juujärvi, M. & Talamo, A. (1997) Ovatko yliopisto-opiskelijat tietoisia omista tenttiinlukustrategioistaan? Pro gradu – tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.

D1 Articles in professional journal

 1. Kopisto, K., Krokfors, L., Kangas, M., Vesterinen, O., Kumpulainen, K., Lipponen, L. & Mikkola, A. (2012). Koulu kaikkialla – myös Tiedekulmassa. Tutustu tulevaisuuden kouluun Into oppia -teemaviikoilla. Yliopistolainen, 2/2012.
 2. Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2005). Keholla ja riemulla – uudenlainen oppimisympäristö. Kide 5, 8–11.
 3. Juujärvi, M. & Hyvönen, P. (2005). Minäkin, minäkin teen metsän! – lasten toiveita leikkiympäristöksi. Kide 5, 12–13.

D2 Articles in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book material

 1. Kangas, M. (2016). Rajoja ylittävä ja osallistava pedagogiikka voi tehdä näkymättömästäkin näkyvää. Kommenttipuheenvuoro. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura. Nurkantakana.fi.

D4 Published development or research report or study

 1. Krokfors, L., Kangas, M., Kopisto, K., Rikabi-Sukkari, L., Salo, L.& Vesterinen, O. (2015). Yhdessä. Luovasti. Oppien. Opetuksen ja oppimisen muutos 2016. Opettajankoulutuslaitos. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510223765
 2. Krokfors, L., Kangas, M., Kopisto, K., Rikabi-Sukkari, L., Salo, L. & Vesterinen, O. (2015). Learning. Creatively. Together. Educational Change Report 2016. Department of Teacher Education, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki.

E1 Articles in print media

 1. Juujärvi, M. (2004). Oppimaan yhteisöllisesti leikkien. Kaleva 2.2004.
 2. Juujärvi, M. (2004). Leikkien ja yhdessä toimien oppimaan! Alakertakirjoitus Lapin Kansa 30.1.2004.
 3. Kangas, M., Lehtonen, M. & Vaara, S-I. (2006). Uusia malleja Lapin korkeakoulujen verkko-opetuksen kehittämiseksi. Alakertakirjoitus, Lapin Kansa 10.11.2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published.