Teaching

University of Lapland, Faculty of Education
KKOP00 Aikuisten oppimisympäristöt ja opiskelun ohjaus/Opettajan pedagogiset opinnot (6op) (2016)
MKAS1101 Johdatus mediakasatukseen (4op) (2016)
TVTO0102 Projektiopinnot (10op) (2016-2017)
KKAS007 Kandidaatin tutkielma (10op) (2016-2017)
KMEN1310 Research Methods for the Online World (5op) (2016)
MKAS2203 Pelit, leikit ja leikillisyys opetuksessa ja oppimisessa (3op) (2016), yhteisopetus
KKAS2112 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus (4op) (2016), yhteisopetus
KKAS2112 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus (4op) (2014), yhteisopetus
KKAS2112 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus (4op) (2013), yhteisopetus
TVTO0205 Playful learning environments (4op) (2011)
MKAS2103 Playful Learning Environments (4op) (2009)
MKAS2210 Tutkijana leikillisessä oppimisympäristössä: Media monessa roolissa (4op) (2007), yhteisopetus

University of Helsinki, Department of Teacher Education
61148 Johdatus kasvatustieteeseen (5op) (2014-2015), yhteisopetus
61168 Opetussuunnitelmateoria ja evaluaatio (3op) (2015), yhteisopetus
61475 Opetuksen tutkimus (5op) (2011-2015)
61478 Syventävät laadulliset tutkimusmentelmät (5op) (2011-2013), yhteisopetus

Visiting Lectures
Kangas, M. (2014). Playful learning environments: play, learning and digital cultures (15h). Environmental Psychology Unit, University of Warsaw, Poland, 17.-18.5.2014.

Kangas, M. & Korva, S. (2010). The school of the future: Playfulness, creativity and technology. Finlandia University, Hancock, Michigan, U.S., 14.4.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *