Teaching

University of Lapland, Faculty of Education
KKOP00 Aikuisten oppimisympäristöt ja opiskelun ohjaus/Opettajan pedagogiset opinnot (6op) (2016)
KKAS007 Kandidaatin tutkielma (10op) (2016-2017)
LKAS3122 Ohjattu syventävä harjoittelu (7op), yhteisohjaus
LKAS0301 Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen perusteet (5op) Mediaharjoitteet (2016)
LAER0128 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (6op), yhteisopetus
KKAS2112 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus (4op) (2016), yhteisopetus
KKAS2112 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus (4op) (2014), yhteisopetus
KKAS2112 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus (4op) (2013), yhteisopetus
MKAS1101 Johdatus mediakasatukseen (4op) (2016)
MKAS2203 Pelit, leikit ja leikillisyys opetuksessa ja oppimisessa (3op) (2016 ja 2017), yhteisopetus
MKAS2103 Playful learning environments (4op) (2009)
MKAS2210 Tutkijana leikillisessä oppimisympäristössä (4op) (2007), yhteisopetus
MEDU2207 Introduction to global media education (5op), Yhteisopetus
KMEN1310 Research Methods for the Online World (5op) (2016 ja 2017)
TVTO0102 Projektiopinnot (10op) (2016-2017)
TVTO0104 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen seminaari (4op),yhteisopetus (2016 ja 2017)
TVTO0205 Playful learning environments (4op) (2011)
University of Helsinki, Department of Teacher Education
61148 Johdatus kasvatustieteeseen (5op) (2014-2015), yhteisopetus
61168 Opetussuunnitelmateoria ja evaluaatio (3op) (2015), yhteisopetus
61475 Opetuksen tutkimus (5op) (2011-2015)
61478 Syventävät laadulliset tutkimusmentelmät (5op) (2011-2013), yhteisopetus

Visiting Lectures
Kangas, M. (2014). Playful learning environments: play, learning and digital cultures (15h). Environmental Psychology Unit, University of Warsaw, Poland, 17.-18.5.2014.

Kangas, M. & Korva, S. (2010). The school of the future: Playfulness, creativity and technology. Finlandia University, Hancock, Michigan, U.S., 14.4.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *